22 juli 2011

Jeg tenner et lys

Jeg skulle skrive et annet innlegg i dag, men jeg lar det väre...
 

Mine tanker går til de familiene som har mistet sine barn, barnbarn, söster, bror, pappa, mamma eller sin venn. Tragedien i Oslo er en forferdelig hendelse og jeg håper at de som er ansvarlig får sin straff!